خدمات پس از فروش

نحوه گارانتی

کلیه فیلترهای تولید شده مجموعه فیلتر سازی رویین صافی با نام تجاری رویین دارای گارانتی در زمان مصرف می باشند . در صورت مشاهده هر گونه مشکل در ارتباط با فیلتر و یا نحوه عملکرد آن ، مصرف کننده می تواند مشکل را به فروشنده و یا نمایندگی این شرکت گزارش و فرمهای مربوطه را پر کند . آزمایشگاه رویین صافی تمامی موارد را بررسی کرده و حتی اگر مشکلی هم وجود نداشته باشد و یا اشتباهاتی مربوط به موتور مصرف کننده باشد ، نتیجه بدون دریافت هیچ هزینه ای از مشتری به همان مرکز ارسال می شود . در صورتی که فیلتر دارای مشکلی باشد به صورت رایگان جایگزین می گردد . رویین صافی این سرمایه گذاری را به منظور اطمینان بیشتر مشتری به محصولاتش انجام داده و در هر مرحله ای پیش بینی های لازم را در جهت بهبود خدمات و کیفیت محصولاتش در نظر گرفته است.

خط مشی رسیدگی به شکایت مشتریان

شرکت روئین صافی تولید کننده انواع فیلتر هوا و روغن خودروهای سبک و سنگین به منظور رسیدگی و پاسخگوئی سریع به شکایت های رسیده از طرف مشتریان و در نتیجه افزایش رضایتمندی مشتریان و حفظ و بقای سازمان سیستم رسیدگی به شکایت مشتریان را بر مبنای استاندارد ISO10002:2004 پایه گذاری نموده است.

عدم وجود شکایت از طرف مشتریان (شکایت صفر) ، رضایت صددرصدی مشتریان از عملکرد شرکت خواسته اصلی شرکت می باشد. به منظور دستیابی به چشم اندازهای سازمان و راهکارهای ذیل مورد توجه قرار می گیرند.

  1. رعایت الزامات قانونی مربوط به محصول تولیدی
  2. رعایت رازداری در خصوص کلیه شکایات وارده
  3. اختصاص منایع لازم جهت بررسی ، رفع و پاسخگوئی به شکایت مشتریان
  4. ارتقا ء دانش و آگاهی پرسنل مرتبط با شکایت از طریق برگزاری دوره های آموزشی
  5. استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان

اعلامیه تعهد مدیران و کارکنان رویین صافی

ما مدیران و کارکنان شرکت روئین صافی متعهد می گردیم که با رعایت کلیه اصول اخلاقی ، به کلیه شکایات رسیده از سوی مشتریان به صورت اثربخش و کارا رسیدگی نموده و از هر گونه پیشداوری پرهیز نمائیم.

ما متعهد می شویم ضمن رسیدگی دقیق و همه جانبه به شکایات وارده ، پاسخگوئی مشتریان خود تا زمان جلب کامل رضایت آنها باشیم.

ما تعهد می کنیم مطابق با خواسته های استاندارد ISO 10002:2004 بدور از هر گونه پیش داوری امور محوله در راستای رفع شکایت مشتریان انجام داده و از نتایج بررسی این شکایت در جهت بهبود مستمر فرایند ها و محصولات شرکت بهره ببریم.